Μαγνητική Τομογραφία

Μαγνητική Τομογραφία Φωτογραφία Νούμερο 1
Μαγνητική Φωτογραφία Νούμερο 2

Προετοιμασία

Η εξέταση έχει περιορισμούς. Ο ασθενής δεν πρέπει να έχει βηματοδότη, απαγορεύεται να φέρει ξένα μεταλλικά σώματα πάνω του.

Οι κλειστοφοβικοί (περί το 4% του πληθυσμού) δεν ανέχονται την εξέταση και πρέπει να συζητηθεί η πιθανότητα αναισθησίας.

Με τον open-bore μαγνητικό μας τομογράφο τα συμπτώματα της κλειστοφοβίας είναι σημαντικά λιγότερα και συνήθως οι ασθενείς ανέχονται καλώ την εξέταση.

Ζητήστε να έχετε κάποιον δίπλα σας ή να σας βάλουν μουσική κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Διάρκεια εξέτασης

Η εξέταση διαρκεί από 10 λεπτά έως μία ώρα ανάλογα με το υπό εξέταση όργανο και απαιτείται πλήρης ακινησία.

Το πιο «ενοχλητικό» κομμάτι της εξέτασης είναι ίσως ο δυνατός θόρυβος που παράγεται κατά τις αλλαγές του μαγνητικού πεδίου.

Ακτινοβολία

Ο ασθενής εκτίθεται σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία για την οποία δεν έχει αποδειχθεί βλαπτική επίδραση για τον ανθρώπινο οργανισμό.


Μαγνητική Φωτογραφία Νούμερο 3

Ραντεβού

Απαιτείται να κλείσετε ραντεβού για την εξέταση το οποίο κανονίζεται σύντομα.

ΤΗΛ: 24210 22203

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα δίνονται την επομένη μέρα ψηφιακά σε CD, ενώ ενδεικτικές εικόνες δίδονται σε χαρτί.

Μαγνητική Φωτογραφία Νούμερο 6
Μαγνητική Φωτογραφία Νούμερο 5

Στο εργαστήριο μας λειτουργεί ο μαγνητικός τομογράφος Philips Achiva 1.5 Tesla

Στον μαγνητικό τομογράφο του εργαστηρίου μας οι διενεργούμενες εξετάσεις πραγματοποιούνται με τη χρήση όλων των τελευταίας γενιάς πηνίων, που επιτρέπουν την εφαρμογή όλων των σύγχρονων πρωτοκόλλων (sense). Αποτέλεσμα αυτού του συνδυασμού είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου της εξέτασης και η βέλτιστη ποιότητα των παραγόμενων εικόνων.

Η επεξεργασία των πρωτογενών εικόνων γίνεται σε εξειδικευμένους σταθμούς εργασίας, με δυνατότητες ανάλυσης των δεδομένων και δημιουργίας ανασυνθέσεων.